Wednesday 7 August 2013

今日小繪圖 86-90: 一定唔買原價的c9

 ----【今日小繪圖 86】----


一定唔買原價的c9 vs 一定唔貼特價的店員

超市黃昏貼特價,店員彷彿𥄫到你想要邊一盒,貼足兩個櫃都未貼到自己想要果盒,當你兜咗五十個圈後都未貼,唯有死死地氣去結賑 !!! (利申:我都係會等貼減價的人~~~)


 ----【今日小繪圖 87】----

有沒有人記得讀爆石系的Sam哥? 開始記得吳鎮宇是卡拉屋企的角色,以後一定會記得讀「爆哥系」家有囍事內嘅角色。然後最爆的是爛聲的𡃁呻,到無間道2裡的智慧型古惑仔。都算係幾百變的演員! 所以可以話今時今日的Sam哥是由無數個演出得到經驗而鍊成的! 唉~ 畫完又想無限loop睇番《家有囍事》添!


 ----【今日小繪圖 88】----
一定唔開車的小巴司機 VS 一定扮摷碎銀的姐姐仔
司機先生應該俾人走過好多次數,所以遇到啲唔叫唔入錢唔嘟咭的阿姐,會以每秒十下的速度按佢個錢箱制,於是伴隨住「鏘鏘鏘」聲,阿姐會起勢摷勁耐散子。是但一個讓一步就好~ 一係司機先生開住車等,一係就阿姐成個B We 散子包掉落去啦,成車等緊啊!!!----【今日小繪圖 89】----

我深深相信小朋友都有做體操選手的潛質,由其每次在地鐵比阿𡃁仔爭啲成腳飛踢過來,但永遠唔會踢中你~ 不過今時今日大部分𡃁仔dress code都同我果年代一樣,總係多過一種卡通人物在身上,最大分別係一定陀住個八達通套喺心口,再加對Croc屎膠鞋~ 型曬~!


----【今日小繪圖 90】----


大家會不會和我一樣,人越忙就越想做瑣碎事?例如明明考試要溫書,就會突然想執書檯執房,明明要趕起工作,又想上FB、 睇報紙,甚至是煲劇、煲綜藝節目。如果一日只做一件事,應該會專心和用心多呢~~~ (((唉呀呀~~~ 我可以全天候攤抖地煲劇嗎???)))《今日小繪圖》重溫
*每五回小繪圖集結成一個Blog Post, 要看最新繪圖請加入 Facebook

 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 
31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 
91-95 | 96-100 |


♥ Follow Me on Facebook ♥

No comments:

Post a Comment

Hello~ Please leave your message :)

Note: only a member of this blog may post a comment.